Fahri Doktora Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Sena

KARAR 2015/68    27/08/2015

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı Verilmesinde Uygulanacak Senato Esaslarının aşağıdaki gibi kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLMESİNDE

UYGULANACAK SENATO ESASLARI

 

            2547sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 14 (b-5) maddesinde belirtilen esaslar uyarınca Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu:

FahriDoktora Unvanı;

  1. Bilim ve teknolojiye önemlikatkıda bulunanlara,
  2. Sosyal, siyasi, bilimsel, sanatsal ya da kültürel bir alanda hayatın gelişmesine önemli katkıda bulunanlara,
  3. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve ilerlemesine önemli katkıda bulunanlara,
  4. Siyasi, iktisadi, sanatsal,askeri, sportif veya diğer bir alanda ülkemizin itibarını uluslararası düzeyde yükselten veya milli menfaatlerimizin korunmasında üstün hizmet ve katkısı bulunanlara, verebilir.
  5. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapısına yüksek bağış ve yardımlarıolan kişilere,
  6. Bir aday için Fahri Doktor önerisi, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulu’nun kararı veya Senato Üyelerinin 1/3’ü tarafından yapılabilir. Bu öneriye adayın ayrıntılı bir özgeçmişi eklenir.
  7. Öneriler, Senato Üyeleri arasından seçilecek beş kişilik bir komisyonda incelenir. Sonuç bir raporla Senato’ya sunulur.
  8. Fahri Doktora Unvanı verilebilmesi, ilgili komisyon raporunun senato üyelerinin salt çoğunluğu ile kabulüne bağlıdır.
  9. Bu esaslar kabulü tarihinde yürürlüğe girer.  Bu esasları Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.