İKMEP

KARAR 2011/74

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okullarında bulunan İKMEP kapsamındaki programların ders müfredatlarının uygulanmasına, İKMEP kapsamında olmamakla beraber değişiklik talep edilen önlisans ders müfredatlarının İKMEP ilkelerine uygun olarak düzenlenmesine,

Tüm programlarda zorunlu yaz stajının Staj 1 ve Staj 2 olarak en az 3’er hafta ve 15’er iş günü olmak üzere 4’er ECTS kredisi olarak uygulanmasına,

Mevcut müfredat ile yeni müfredat arasındaki uyum ilkelerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına; katılanların oy birliği ile karar verildi.

  1. Yeni müfredatlar 2011-2012 öğretim yılından itibaren birinci sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacaktır.

 

  1. Dersin adı ve yarıyılı değişmemiş ise dersin saatindeki değişmeye bakılmaksızın başarısız öğrencilerin dersleri ile yeni programdaki dersler birleştirilir.

 

  1. Dersin içeriği ve yarıyılı değişmemekle beraber adının değişmesi durumunda, eski ve yeni programdaki dersler MYO yönetim kurulu kararıyla birleştirilir.

 

  1. Eski programda tek ders olarak okutulurken, yeni programda 2 ders olarak yer alan dersler için nasıl bir işlem yapılacağı hususunda MYO yönetim kurulu yetkilidir.

 

  1. Eski programda 2 ders olarak okutulurken yeni programda tek derse indirilen derslerde, derslerden herhangi birinden başarılı olan öğrenciler diğerinden muaf tutulur, her ikisinden başarısız olan öğrenciler sadece yeni dersten sorumlu tutulur.

 

  1. Dersin kaldırılması, yarıyılının veya adının değişmesi durumunda, ders bir kez tekrar açılır. Sonraki yıllarda sadece arasınav ve yılsonu sınavı açılır. Aynı programın Normal Öğretim ve İkinci öğretim uygulamasının bulunduğu MYO’larında dersler normal öğretimde birleştirilerek açılır. Aynı ders birden fazla programda bulunuyorsa, MYO’da derse kaydolan öğrenci sayısının 70’e kadar olması durumunda tek grup, bunu aşan durumlarda 2 grup olarak açılır.

 

  1. Yukarıda sayılan durumlar dışında ortaya çıkacak hususlarda MYO yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.