Harita Mühendisliği Uygulamaları Dersi Yönergesi

KARAR 2010 / 28

e)    Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünde okutulmakta olan “Harita Mühendisliği Uygulamaları” dersinin Yönergesinin 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren aşağıdaki yönergesine göre uygulanmasına ve yönergenin kabulüne;

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI DERSİ

 YÖNERGESİ

A.GENEL KURALLAR

A.1. Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için; zorunlu / seçmeli dersler öncelikli olmak üzere, 60 iş günü staj çalışmasını ve “Harita Mühendisliği Uygulamaları” dersini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

A.2. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi, öğrencinin lisans öğreniminde aldığı teorik ve pratik bilgileri uygulayabildiği ve analitik düşünme yetisini Harita Mühendisliği Uygulaması dersine yansıttığını gösteren çalışmadır. Öğrenci kendisine verilen araştırma konusunda Danışman öğretim elemanının kontrolü ve denetimi altında gerekli çalışmaları yapar.

A.3. Öğrencilerin Harita  Mühendisliği Uygulaması dersini  alabilmeleri için ön koşul; en az 4. yarıyıl sonuna kadar teorik ve uygulamalı tüm dersleri başarmış olmaları gerekmektedir.

A.4. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi hem Güz hem de Bahar yarıyılında alınabilir.

  1. HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMASI DERSİ PROJESİNİN ALINMASI

B.1. Ön koşulu yerine getiren ve Harita Mühendisliği Uygulaması dersini almak isteyen öğrenciler, Güz ve Bahar yarıyılı başında Bölüm Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde ve belirtilen tarihler arasında Harita Mühendisliği Uygulaması dersini almak için dilekçe ile başvurur.

B.2. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi başvurusunda bulunan öğrenci, Harita Mühendisliği Uygulaması dersini yapmak istediği anabilim dalını öncelik sırasına göre yazar.

B.3. Geçerli bir mazereti nedeniyle zamanında başvuramayan öğrenciler, başvuru süresinin bitiminden sonra en fazla bir hafta içinde başvurdukları takdirde, ancak Bölüm Başkanlığı’nın onayı ile Harita Mühendisliği Uygulaması dersini alabilirler.

B.4. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi için yapılan başvurular, öğrencilerin transkriptleri baz alınarak Bölüm Başkanlığınca değerlendir. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi için başvuruda bulunan öğrencilerin, tercih sırası göz önüne alınarak, görevlendirilen öğretim elemanlarına dengeli sayıda dağıtımı yapılır ve sonuç Bölüm Başkanlığınca Bölüm Panosunda ilan edilir.

 

 

C. HARİTA MÜHENDİSLİĞ UYGULAMASI DERSİ PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

C.1. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi, Harita Mühendisliği Uygulaması dersi Yazım Kılavuzundaki belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanır. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi Yazım Kılavuzu,http://www.afmuh-jeodezi.aku.edu.tr/ adresinden temin edilebilir.

C.2. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi, yazım Kurallarına uygun olarak hazırlandıktan ve Danışmanının onayı aldıktan sonra, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihte Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

C.3. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi sınavında öğrenci, Bölüm Kurulunca belirlenen tarihte öğretim elemanları ve Danışmandan oluşan “Sınav Jürisi” önünde tezini savunur. Sınav sözlü olarak yapılır. Sınav sözlü gerçekleşeceğinden jürinin yanı sıra dinleyicilere de açıktır.

C.4. Sınavda öğrenci, Harita Mühendisliği Uygulaması dersikapsamındaki konusunu 20 dakikalık sürede sunduktan (power point ortamında) sonra jüri üyeleri öğrenciye konuyla ilgili sorular sorar. Başarı notu jüri üyeleri tarafından 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve tutanak ile Bölüm Başkanlığı’na bildirilir. Harita Mühendisliği Uygulaması dersinden başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda aynı veya başka bir konuda Harita Mühendisliği Uygulaması dersini almak zorundadır.

C.5. Sözlü sınavdan sonra öğrenciler; teslim ettikleri Harita Mühendisliği Uygulaması dersi çalışmasını tekrar geri alır, jürinin vereceği düzeltme kararına bağlı olarak gerekli düzeltmeleri yapar ve Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarihte çalışmasının son halini ciltletilmiş bir şekilde Bölüm Başkanlığına teslim eder. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi çalışmasının bir diğer nüshası da Danışman öğretim elemanına teslim edilmek zorundadır. Öğrenci, Harita Mühendisliği Uygulaması dersi çalışmasının son halini ilan edilen tarihe kadar teslim etmemişse Harita Mühendisliği Uygulaması dersinden başarısız sayılır.

 

Katılanların oy birliği ile karar verildi.